THỰC ĐƠN TUẦN 12 – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 26/11/2018 tới ngày 30/11/201

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

cá thu kho mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

thịt lợn đúc trứng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Rau lang nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Củ quả hầm xương

Hẹ nấu đậu phụ

Rau ngót nấu thịt

phụ chiều

Cháo thịt gà cà rốt

Sữa bột

Xôi đậu xanh

Chè đậu nếp

Cháo canh hầm xương

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê thị Liên
 

THỰC ĐƠN TUẦN 13 – THÁNG  12  NĂM 2018
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 03/12/2018 tới ngày 07/12/2018

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt gà cà rốt

Thịt bò xào giá đỗ

cá thu sốt cà chua

Thịt gà xào sả

Thịt lợn kho trúng cút

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Rau vặt nấu tép

bí xanh hầm xương

rau cải nấu thịt

Hẹ nấu đậu phụ

Rau lang nấu tép

phụ chiều

Cháo xương dê

Chè đậu xanh

Bánh chưng đậu nếp

Cháo thịt bò cà rốt

Sữa bột 

 

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 14 – THÁNG  12  NĂM 2018
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 10/12/2018 tới ngày 14/12/2018

 

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt bò nấu lagu

cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà om nấm hương

trứng cút thịt lợn kho tàu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Rau lang nấu tôm bển

Rau vặt nấu thịt

Bí hầm xương

rau vặt nấu tôm biển

hẹ nấu cà chua thịt nạc

phụ chiều

sữa bột

Cháo thịt gà hạt sen

Bánh chưng đậu nếp

Cháo tôm thịt cà rốt

miến thịt gà

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 15 – THÁNG  12  NĂM 2018
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 17/12/2018 tới ngày 21/12/2018

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn đúc trứng

Thịt gà xào sả

cá thu sốt cà chua

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà om nấm hương

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tôm biển

 

Rau củ quả hầm xương

Rau vặt nấu tôm biển

Hẹ nấu cà chua thịt nạc

Phụ chiều

sữa bột

Cháo tim cật cà rốt

 

Chè đậu nếp khoai vạc

Cháo xương dê đậu đỏ

Bánh chưng nhân đậu thịt

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 16 – THÁNG  12  NĂM 2018
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 24/12/2018 tới ngày 28/12/2018

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt gà xào sả

thịt bò nấu la gu

cá thu chiên sốt mắm tỏi

thịt lợn trúng cút kho tàu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau củ quả hầm xương

rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tôm biển

Phụ chiều

sữa bột

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi khoai vạc

Cháo thịt gà hạt sen

Bánh đậu nếp rán

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 17 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 2/01/2019 tới ngày 5/01/2019                                                            

Món ăn

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Món mặn

Thịt lợn rim tôm mặn ngọt

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Cá thu sốt cà chua

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Canh

Rau vặt nấu thịt

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tôm biển

Rau củ quả nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

Xôi lạc

Cháo tim cật cà rốt

Sữa bột

Trường mầm non sơn ninh

Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 18 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/1/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà cà ri

Thịt bò nấu la gu

Thịt lợn đúc trứng

Thịt gà kho gừng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau lang nấu tếp

Rau củ quả hầm xương

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

sữa bột

 

Bánh chưng nhân đậu thịt

Chè ngô

Súp thịt bò khoai tây, cà rốt

   Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
   Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 19 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt gà nấu lagu

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn trúng cút kho tàu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau lang nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Bí xanh hầm xương

Hẹ nấu cà chua đậu phụ

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa bột

Súp bò

 

Cháo xương dê đậu xanh

Chè ngô

Súp gà

Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
   Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 20 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019
 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà kho gừng

Thịt tôm rim mặn ngọt

Cá thu sốt cà chua

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau củ quả hầm xương

Hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Bánh chưng

Sữa bí đỏ

 

Súp gà

Phụ trách bán trú
 (Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 20 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò nấu lagu

Thịt gà xáo lá nghệ

Thịt lợn đúc trứng

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau bắp cải nấu cà chua thịt nạc

Bí xanh hầm xương

Rau vặt nấu tép

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

Sữa bột

 

Cháo thịt bò cà rốt

Sữa bột

 

Súp lươn

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 23 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lợn rim tôm

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà nấu lagu

Thịt bò hầm củ quả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau bắp cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu thịt

Rau hẹ nấu thịt nạc

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt hầm xương

Phụ chiều

Sữa bí đỏ

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Sữa bột

 

Cháo bồ câu đậu xanh

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 25 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn đúc trúng

Thịt gà xào sả

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt bò nấu lagu

Thịt tôm rim mặn ngọt

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Canh hẹ nấu thịt nạc

Rau vặt hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Cháo thịt gà hạt sen

 

Sữa bí đỏ

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 26 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà nấu lagu

Thịt lợn trứng cút kho tàu

Thịt bò sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Cá thu kho mật

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau lang nấu tép

 

 

Rau hẹ nấu đậu phụ

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Xôi đậu xanh

Cháo bồ câu hạt sen

 

Chè ngô

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 27 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn rim tôm

cá thu sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu cà chua đậu phụ

Rau vặt hầm xương

Bí xanh nấu thịt

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo xương dê đậu xanh

 

Sữa bí đỏ

Cháo thịt bò cà rốt

 

Xôi đậu xanh

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 28 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà nấu lagu

Thịt bò sốt vang

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Rau vặt nấu thịt bò

Rau lang nấu tép

 

 

Bí xanh hầm xương

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tôm cà rốt

 

Bánh chưng

Cháo xương dê đậu xanh

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 29 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Trứng gà chiên lá hẹ

Thịt gà nấu lagu

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến ngan

 

Cháo thịt gà đậu xanh

Xôi lạc

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 31 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 8/04/2019 đến ngày 12/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò nấu lagu

Thịt gà xào sả

Cá sốt cà chua

Trứng đúc lá hẹ

Thịt gà cà ri

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

Củ quả hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu thịt bò

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tôm cà rốt

 

Miến ngan

Cháo bồ câu đậu xanh

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 32 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Trứng gà đúc hẹ

Thịt bò sốt vang

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

 

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt đậu xanh

 

Miến ngan

Cháo  tôm cà rốt

 

Sữa bí đỏ

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 33 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

 

 

 

Nghỉ bù giổ tổ hùng vương

Trứng gà đúc hẹ

Thịt gà xáo lá  nghệ

Thịt bò xào giá đỗ

Thịt lợn rim tôm

Phụ mặn

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Rau mồng tơi nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

 

 

Rau vặt nấu tôm tươi

Phụ chiều

Sữa bột

 

Cháo tôm cà rốt

Bánh chưng

 

Cháo thịt gà hạt sen

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 34 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lợn rim tôm

 

Thịt bò hầm củ quả

cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Canh bí nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Rau mồng tơi nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt bò đậu xanh

 

Miến thịt nạc

Cháo tôm cà rốt

 

Chè bí đỏ

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 35 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 2/05/2019 đến ngày 4/05/2019

Món ăn

    Thứ 5

     Thứ 6

    Thứ 7

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lơn rim tôm

Cá thu sốt cà chua

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu tép

Bí xanh hầm xương

Phụ chiều

Chè đậu đen

     Sữa bột

 

     Miến ngan

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 36 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn rim tôm

 

Thịt gà xào sả

Trứng gà đúc thịt

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Hẹ nấu trứng gà

Rau mồng tơi nấu tép

Rau vặt hầm xương

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt bò đậu xanh

 

Sữa bột

Miến thịt nạc

 

Cháo tôm cà rốt

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 37 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019

Món ăn

   Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

Thịt gà xào sả

 

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn đúc thịt

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Bí xanh nấu thịt

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

Rau vặt nấu tép

 

 

Rau mồng tơi nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến thịt

Cháo tôm cà rốt

Sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên