THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2019

Món ăn

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn kho trứng cút

Trứng gà đúc hẹ

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Canh

Hẹ nấu đậu phụ

Rau muống nấu téo

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo thịt gà đậu xanh

Miến hầm xương

Sữa bột

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

 THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

Thịt gà nấu lagu

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà cà ri

cá thu sốt cà chúa

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Canh hẹ nấu đậu phụ

Rau vặt nấu tép

 

Bí xanh hầm xương

Rau ngót nấu thịt

canh hẹ nấu trứng gà

Phụ chiều

sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Chè đậu nếp

Cháo tôm cà rốt

Xôi đậu xanh

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt gà nấu lagu

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà xáo lá nghệ

Thịt lbò hầm củ quả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau lang nấu tép

Rau ngót nấu thịt

Củ quả hầm xương

Hẹ nấu thịt nạc

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo thịt bò cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Chè đậu nếp

Cáo bồ câu hạt sen

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

Thịt bò xào giá đỗ

Thịt gà xào sả

cá thu sốt cà chua

Thịt lợn kho trứng cút

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Bí xanh hầm xương hầm xương

Hẹ nấu đậu phụ

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo thịt gà hạt sen

 

Chè đậu xanh

Cháo thịt tôm bí đỏ

 

Xôi đậu xanh

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 10 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xáo lá nghệ

Cá thu sốt cà chua

Trứng gà đúc hẹ

Thịt gà xào sả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Cải ngọt nấu thịt nạc

Rau muống nấu tép

Rau vặt nấu tép

 

Hẹ nấu đậu phụ

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim cật rau ngót

 

Miến ngan

Xôi đậu xanh

 

Cháo thị tôm bí đỏ

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 6 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Cá thu kho mặn ngọt

Trứng gà đúc hẹ

Thịt gà xáo lá gừng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tếp

Hẹ nấu trứng gà

Rau hẹ nấu thịt nạc

Cải ngọt nấu thịt

 

 

Rau vặt hầm xương

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến gà

 

Cháo bồ câu hạt sen

Chó tôm cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 7 THÁNG 9 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò xào giá đỗ

Thịt gà xào sả

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt bò nấu lagu

Tôm hấp trứng cà rốt

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Canh hẹ nấu thịt nạc

bí xanh nấu thịt bò

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Xôi đậu xanh

 

Cháo bồ câu hạt sen

Cháo thịt gà hạt sen

 

Miến ngan

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 8 THÁNG 11 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 28/10 đến ngày 2/11/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà nấu lagu

Thịt lợn trứng cút kho tàu

Thịt bò sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Cá thu kho mật

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau lang nấu tép

 

 

Rau hẹ nấu đậu phụ

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Xôi đậu xanh

Cháo bồ câu hạt sen

 

Chè ngô

 

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 9 THÁNG 11 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2019

 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Tôm hấp trứng cà rốt

cá thu sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu cà chua đậu phụ

Rau vặt hầm xương

Bí xanh nấu thịt

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tôm cà rốt

 

Miến ngan

Cháo thịt bò cà rốt

 

súp gà

 

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 10 THÁNG 11 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019

 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà nấu lagu

Tôm hấp trứng gà cà rốt

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Raulang nấu tép

Bí xanh hầm xương

 

 

rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Xôi đậu xanh

 

Miến ngan

Cháo thịt tôm cà rốt

 

Xôi đậu xanh

 

 Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 11 THÁNG 11 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 18/11 đến ngày22/11/2019                       

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Tôm hấp trứng gà

 

 

 

Nghỉ lễ 20/11

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Rau muống nấu thịt

 

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến ngan

 

Cháo thịt tôm bí đỏ

 

Xôi đậu xanh

 

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên   

THỰC ĐƠN TUẦN 13 THÁNG 12 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 2/12 đến ngày 12/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

 

 

 

Buổi chiều họp hội đồng giáo viên

cá thu sốt cà chua

 

Buổi chiều thi giáo viên giỏi cấp trường

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối vừng

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

Rau muống nấu thịt

 

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt tôm cà rốt

Miến ngan

 

 Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên                        

THỰC ĐƠN TUẦN 11 THÁNG 11 -  NĂM 2019

Dành cho bé 3 đến 6 tuổi

Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2019                       

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Tôm hấp trứng gà cà rốt

Cá thu sốt cà chua

 

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

 

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Rau muống nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau muống nấu thịt

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến ngan

 

Cháo thịt tôm bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Cháo thịt bò cà rốt

 

Trường Mầm Non Sơn Ninh

Giáo viên phụ trách

Lê Thị Liên   

THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 19 NĂM 2019
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 10/9/2019 tới ngày 13/9/2019

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

cá thu kho mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

thịt lợn đúc trứng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Rau lang nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Củ quả hầm xương

Hẹ nấu đậu phụ

Rau ngót nấu thịt

phụ chiều

Cháo thịt gà cà rốt

Sữa bột

Xôi đậu xanh

Chè đậu nếp

Cháo canh hầm xương

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê thị Liên
 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG  9  NĂM 2019
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 03/12/2018 tới ngày 07/12/2018

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Tôm rim thịt lợn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà cà ri

Cá thu sốt cà chua

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Hẹ nấu đậu phụ

Rau vặt nấu tép

Bí xanh hầm xương

Rau ngót nấu thịt

Hẹ nấu trứng gà

phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

Chè đậu nếp

Cháo tôm cà rốt

Xôi đậu xanh 

 

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG  9  NĂM 2019
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 10/12/2018 tới ngày 14/12/2018

 

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn đúc trứng

Thịt gà nấu lagu

cá thu kho mặn ngọt

Thịt gà xáo lá nghệ

Thịt bò hầm củ quả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

canh

Rau vặt nấu tép

Rau ngót nấu thịt

Củ quả hầm xương

Hẹ nấu thịt nạc

Rau vặt nấu tép

phụ chiều

sữa bột

Cháo thịt bò rau ngót

Xôi đậu xanh

Chè khoai nếp

Cháo bồ câu hạt sen

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG  9  NĂM 2019
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 17/12/2018 tới ngày 21/12/2018

Món ăn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Món mặn

Tôm rim thịt

Thịt bò xào giá đỗ

Thịt gà xào sả

cá thu sốt cà chua

Thịt lợn kho trứng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

 

Bí xanhhầm xương

hẹ nấu đậu phụ

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

sữa bột

Cháo thịt gà hạt sen

 

Chè đậu xanh

Cháo thịt tôm bí đỏ

Xôi đậu xanh

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 16 – THÁNG  12  NĂM 2018
Dành cho bé dưới 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 24/12/2018 tới ngày 28/12/2018

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt gà xào sả

thịt bò nấu la gu

cá thu chiên sốt mắm tỏi

thịt lợn trúng cút kho tàu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau củ quả hầm xương

rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tôm biển

Phụ chiều

sữa bột

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi khoai vạc

Cháo thịt gà hạt sen

Bánh đậu nếp rán

Trường mầm non Sơn Ninh
Phụ trách bán trú
(Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 17 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 2/01/2019 tới ngày 5/01/2019                                                            

Món ăn

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Món mặn

Thịt lợn rim tôm mặn ngọt

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Cá thu sốt cà chua

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Canh

Rau vặt nấu thịt

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tôm biển

Rau củ quả nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

Xôi lạc

Cháo tim cật cà rốt

Sữa bột

Trường mầm non sơn ninh

Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 18 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/1/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà cà ri

Thịt bò nấu la gu

Thịt lợn đúc trứng

Thịt gà kho gừng

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau lang nấu tếp

Rau củ quả hầm xương

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

sữa bột

 

Bánh chưng nhân đậu thịt

Chè ngô

Súp thịt bò khoai tây, cà rốt

   Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
   Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 19 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt tôm rim mặn ngọt

Thịt gà nấu lagu

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn trúng cút kho tàu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau lang nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Bí xanh hầm xương

Hẹ nấu cà chua đậu phụ

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa bột

Súp bò

 

Cháo xương dê đậu xanh

Chè ngô

Súp gà

Phụ trách bán trú
     (Đã ký)
   Lê Thi Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 20 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019
 

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà kho gừng

Thịt tôm rim mặn ngọt

Cá thu sốt cà chua

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau củ quả hầm xương

Hẹ nấu cà chua thịt nạc

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Bánh chưng

Sữa bí đỏ

 

Súp gà

Phụ trách bán trú
 (Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 20 – THÁNG  01  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò nấu lagu

Thịt gà xáo lá nghệ

Thịt lợn đúc trứng

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau bắp cải nấu cà chua thịt nạc

Bí xanh hầm xương

Rau vặt nấu tép

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Cháo thịt gà đậu xanh

Sữa bột

 

Cháo thịt bò cà rốt

Sữa bột

 

Súp lươn

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên
THỰC ĐƠN TUẦN 23 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lợn rim tôm

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà nấu lagu

Thịt bò hầm củ quả

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau bắp cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu thịt

Rau hẹ nấu thịt nạc

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt hầm xương

Phụ chiều

Sữa bí đỏ

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Sữa bột

 

Cháo bồ câu đậu xanh

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 25 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn đúc trúng

Thịt gà xào sả

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt bò nấu lagu

Thịt tôm rim mặn ngọt

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Canh hẹ nấu thịt nạc

Rau vặt hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tim cật cà rốt

 

Xôi đậu xanh

Cháo thịt gà hạt sen

 

Sữa bí đỏ

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 26 – THÁNG  02  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà nấu lagu

Thịt lợn trứng cút kho tàu

Thịt bò sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Cá thu kho mật

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu thịt

Rau lang nấu tép

Rau lang nấu tép

 

 

Rau hẹ nấu đậu phụ

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Xôi đậu xanh

Cháo bồ câu hạt sen

 

Chè ngô

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 27 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn rim tôm

cá thu sốt cà chua

Thịt gà xáo lá nghệ

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu cà chua đậu phụ

Rau vặt hầm xương

Bí xanh nấu thịt

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo xương dê đậu xanh

 

Sữa bí đỏ

Cháo thịt bò cà rốt

 

Xôi đậu xanh

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 28 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt gà xào sả

Cá thu sốt cà chua

Thịt gà nấu lagu

Thịt bò sốt vang

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Rau vặt nấu thịt bò

Rau lang nấu tép

 

 

Bí xanh hầm xương

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tôm cà rốt

 

Bánh chưng

Cháo xương dê đậu xanh

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 29 – THÁNG  03  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt bò hầm củ quả

Trứng gà chiên lá hẹ

Thịt gà nấu lagu

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu đậu phụ

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến ngan

 

Cháo thịt gà đậu xanh

Xôi lạc

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 31 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 8/04/2019 đến ngày 12/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò nấu lagu

Thịt gà xào sả

Cá sốt cà chua

Trứng đúc lá hẹ

Thịt gà cà ri

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

Củ quả hầm xương

Rau lang nấu tép

 

 

Rau vặt nấu thịt bò

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo tôm cà rốt

 

Miến ngan

Cháo bồ câu đậu xanh

 

Sữa bột

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 32 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Trứng gà đúc hẹ

Thịt bò sốt vang

Cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Bí xanh hầm xương

Rau lang nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

 

 

Rau vặt nấu tép

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt đậu xanh

 

Miến ngan

Cháo  tôm cà rốt

 

Sữa bí đỏ

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 33 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

 

 

 

Nghỉ bù giổ tổ hùng vương

Trứng gà đúc hẹ

Thịt gà xáo lá  nghệ

Thịt bò xào giá đỗ

Thịt lợn rim tôm

Phụ mặn

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu tép

Rau mồng tơi nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

 

 

Rau vặt nấu tôm tươi

Phụ chiều

Sữa bột

 

Cháo tôm cà rốt

Bánh chưng

 

Cháo thịt gà hạt sen

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 34 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lợn rim tôm

 

Thịt bò hầm củ quả

cá thu chiên sốt mắm tỏi

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Canh bí nấu tép

Rau vặt nấu thịt

Rau mồng tơi nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt bò đậu xanh

 

Miến thịt nạc

Cháo tôm cà rốt

 

Chè bí đỏ

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 35 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 2/05/2019 đến ngày 4/05/2019

Món ăn

    Thứ 5

     Thứ 6

    Thứ 7

Món mặn

Thịt gà xào sả

Thịt lơn rim tôm

Cá thu sốt cà chua

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Rau vặt nấu tép

Bí xanh hầm xương

Phụ chiều

Chè đậu đen

     Sữa bột

 

     Miến ngan

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 36 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 6/05/2019 đến ngày 10/05/2019

Món ăn

    Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn rim tôm

 

Thịt gà xào sả

Trứng gà đúc thịt

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Rau vặt nấu thịt

Hẹ nấu trứng gà

Rau mồng tơi nấu tép

Rau vặt hầm xương

 

 

Rau vặt nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Cháo thịt bò đậu xanh

 

Sữa bột

Miến thịt nạc

 

Cháo tôm cà rốt

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên

THỰC ĐƠN TUẦN 37 – THÁNG  04  NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019

Món ăn

   Thứ 2

     Thứ 3

    Thứ 4

    Thứ 5

    Thứ 6

Món mặn

Thịt lợn rim tôm

Thịt gà xào sả

 

Thịt bò hầm củ quả

Thịt lợn đúc thịt

Thịt gà nấu lagu

Phụ mặn

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Muối vừng

Muối lạc

Canh

Bí xanh nấu thịt

Rau vặt nấu tép

Hẹ nấu trứng gà

Rau vặt nấu tép

 

 

Rau mồng tơi nấu thịt

Phụ chiều

Sữa  bột

Miến thịt

Cháo tôm cà rốt

Sữa bột

Cháo tim cật đậu xanh

 

Phụ trách bán trú
  ( Đã ký)
Lê Thị Liên