Trường Mầm non Sơn Ninh v ới mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Sơn Ninh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Sơn Ninh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gacủa nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% các bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn.

100%  nhân viên nuôi dưỡng có bằng TC về chế biến các món ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng năm được khám sức khỏe định kỳ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệ

Trường MN Sơn Ninh có 8 lớp học được phân chia theo độ tuổi:

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng A: 21 cháu.

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng tuổi B: 21 cháu .

- Lớp Mẫu giáo 3 tuổi A: 23 cháu.

- Lớp Mẫu giáo 3 tuổi B: 24 cháu.

- Lớp Mẫu giáo 4 tuổi A: 20 cháu.

- Lớp mẫu giáo 4 tuổi B: 20 cháu.

- Lớp Mẫu giáo 5 tuổi A: 23 cháu.

- Lớp Mẫu giáo 5 tuổi B 24 cháu.